GPS فارسی همراه با جدید ترین و دقیق ترین نقشه های ایرانSupported devices: S5250-S5330-S5750-S7230

این برنامه به طور رایگان در سرور ایران قرار گرفته است